Fantazja na flet solo

Trwa właśnie próba do koncertu Agnieszki Gorajskiej, która przedstawi o 17:30 w Ratuszu Głównego Miasta komplet „Fantazji na flet solo” Georga Philippa Telemanna. Dziś dopełnimy cykl prezentacji Telemannowskich fantazji solowych, które wykonywali na naszym festiwalu Stefan Plewniak (skrzypce) i Krzysztof Firlus (viola da gamba) w ubiegłym roku. Zapraszamy!