ZESPOŁY

SOLO

Doświadczenie licznych koncertów, na których występowałam i występuję w roli solistki, kameralistki i flecistki oraz traversistki orkiestrowej, dogłębnie przekonuje mnie, że współtworzenie muzyki jest moją pasją. Obecnie koncertuję z zespołami kameralnymi muzyki dawnej na terenie kraju i poza granicami.

Agnieszka Gorajska | Flet traverso

Studia muzyki dawnej rozpoczęłam w 2013 roku w klasie fletu traverso Magdaleny Pilch w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
W tym samym roku otrzymałam stypendium w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze, gdzie pobierałam nauki od światowych autorytetów gry na flecie traverso – Wilberta Hazelzeta i Catherine Clark. Swoje umiejętności doskonaliłam także w klasach mistrzowskich Batholda Kuijkena i Patricka Beuckelsa. Jestem absolwentką wrocławskiej i poznańskiej Akademii Muzycznej. W zakresie gry na flecie współczesnym od 1996 roku moje studia przebiegały pod okiem Ransoma Wilsona, Petera Lucasa Grafa, Janosa Balinta, Philippa Bernolda, Jeana Pierra Rampala.
Czytaj dalej…

TRIO

Moja fascynacja niskim strojem fletu traverso oraz artystyczna pasja wykonawstwa kameralnej muzyki francuskiego baroku Magdaleny Pilch owocuje naszą współpracą od 2018 roku.

Barokowa muzyka francuska jest wykonywana przez nas w niskim stroju francuskim a – 392-400Hz na kopiach trzyczęściowych i czteroczęściowych francuskich fletów poprzecznych z przełomu XVII i XVIII wieku. Nasz repertuar obejmuje utwory z gatunku pieces en trio, wydawane w Paryżu za czasów panowania Ludwika XIV, wykonywane na dwóch fletach traverso z towarzyszeniem klawesynu. Występujemy w składzie: Magdalena Pilch, Agnieszka Gorajska – flety traverso i Marek Pilch – klawesyn.

Magdalena Pilch | Flet traverso

W 1997 roku ukończyła studia magisterskie w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1998 – 2002 odbyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr Linde Brunmayr – Tutz w Staatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy). W latach 2000 – 2015 roku współpracowała z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako wykładowca fletu traverso i zespołów kameralnych muzyki dawnej.

Od 2009 roku jest zatrudniona w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów jako pedagog prowadzący klasę fletu traverso, najpierw na stanowisku adiunkta, a obecnie profesora AM. Jej praca doktorska zatytułowana Brzmienie i intonacja fletów renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych jako czynnik zależny od zamierzonej konstrukcji instrumentów tych epok (Łódź 2007) stanowiła pierwszą w Polsce próbę kompleksowego ujęcia tematu historii przedboehmowskich fletów poprzecznych w oparciu o źródła historyczne.

W 2013 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którego tematem była Kompleksowa wizja fletu romantycznego w zakresie budowy, brzmienia, techniki gry i praktyki wykonawczej według „Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch – praktischer Beziehung dargestellt von A.B. Fürstenau op. 138”. Efektem fascynacji tematem przewodu habilitacyjnego – repertuarem kameralnym z I połowy XIX wieku i fletami romantycznymi – było nagranie dwóch płyt CD wydanych przez wytwórnię RECART (Flauto brillante 2011 i Brillante 2 2015).

Magdalena Pilch gra na fletach renasansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest założycielką jedynego działającego obecnie w Polsce konsortu poprzecznych fletów renesansowych La Viva Fiamma i współzałożycielką zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica. Od 2013 roku pełni również funkcję redaktor naczelnej półrocznika naukowo – artystycznego „Notes Muzyczny” (notesmuzyczny.pl) wydawanego przez Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Łodzi.

Jest autorką polskich przekładów dwóch ważnych historycznych szkół fletowych: J.- M. Hotteterre Zasady gry na flecie poprzecznym, flecie podłużnym i na oboju, red. M. Nahajowski (Łódź 2013) i J. G. Tromlitz Szczegółowa i gruntowna szkoła gry na flecie (Łódź 2018), a także mniejszych publikacji poświęconych fletom poprzecznym w kontekście historycznych praktyk wykonawczych: Flet w czasach Beethovena (część zbiorowego wydania materiałów z Sesji Naukowo – Artystycznej Beethoven mniej znany, Łódź 2007); Kadencje fletowe w muzyce XVIII wieku w świetle traktatu J.J. Quantza (część zbiorowego wydania materiałów z Sesji Naukowo – Artystycznej Sztuka improwizacji i realizacji basso continuo w muzyce XVII – XVIII wieku, Łódź 2011), Wibracja w świetle historycznych szkół fletowych – świadomie wykonywany ozdobnik, wyraz emocji czy mechaniczna maniera? (część publikacji związanej z Ogólnopolską Konferencją Naukowo – Artystyczną Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, Łódź 2014).

Marek Pilch | Klawesyn

Urodził się w Cieszynie. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz równolegle w klasie klawesynu prof. Marka Toporowskiego, następnie kontynuował studia podyplomowe w Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy) jako stypendysta DAAD. Uzyskał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Gdańsku w 1992. W 1997 był finalistą na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym (NDR) w Hamburgu. W latach 1998-2000 prowadził kursy interpretacji muzyki klawesynowej oraz realizacji basso continuo podczas Bohemia Festival w Kostelcu, w Republice Czeskiej.

Angażował się w działalność muzyczną Kościoła Ewangelickiego w Polsce. Był współredaktorem „Śpiewnika Ewangelickiego” (wyd. Augustana, 2002) oraz współautorem „Choralnika” (wyd. Augustana, 2005). W latach 2000-2005 był organistą kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. W roku 2002 założył we Wrocławiu Ewangelicki Instytut Muzyki Sakralnej. Współpracował z polsko-niemieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Badań i Utrzymania Śląskich Organów (VEESO) oraz z Internationale Heinrich Schuetz Gesellschaft.

W latach 2011-13 wspólnie z Muzeum Historii Katowic prowadził cykl Koncerty na zabytkowym fortepianie poświęcony interpretacjom muzyki fortepianowej i kameralnej wykonywanej na fortepianie Ernsta Irmlera z roku 1860. W latach 2013-15 prowadził na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie cykl wykładów w ramach przedmiotu „Hymnologia protestancka”.

Obecnie prowadzi działalność pedagogiczną i koncertową jako organista, klawesynista i kameralista. Współpracuje z zespołami muzyki dawnej, prowadzi też własny zespół kameralny Trio Brillante w którym gra na historycznym fortepianie stołowym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych na Akademii Muzycznej w Katowicach. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora sztuki.

LA   VIVA   FIAMMA

Konsort poprzecznych fletów renesansowych La Viva Fiamma powstał w 2019 roku. W jego skład wchodzą: Aleksandra Gajkowska-Swinarska, Justyna Wójcikowska, Agnieszka Gorajska i Radosław Orawski. Muzycy grają na kopiach instrumentów z Accademia Filharmonica di Verona zbudowanych przez Giovanniego Tardino (Rzym/ Bazylea), specjalizującego się w rekonstrukcji historycznych fletów poprzecznych.

W skład konsortu wchodzą flety dyszkantowe, altowo-tenorowe i basowe, dzięki czemu fleciści mogą wykonywać dużą część polifonicznego repertuaru wokalnego okresu renesansu, co było typową praktyką konsortów instrumentalnych w XVI wieku, a więc w czasach, gdy muzyka stricte instrumentalna dopiero rozpoczynała się kształtować i ograniczała się głównie do użytkowych małych form tanecznych.

Konsort La Viva Fiamma brał udział w koncertach z cyklu „Klawesyn i Muzyka Dawna” Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w projektach artystycznych Katedry Klawesynu i Historycznych Praktyk Wykonawczych Akademii Muzycznej w Katowicach poświęconych muzyce renesansu i wczesnego baroku. Zespół występował również na 21. Festiwalu Bachowskim w Świdnicy (2020), 22. Festiwalu „Kolory Polski” (Filharmonia Łódzka 2021), Międzynarodowych Dniach Bonhoefferowskich w Szczecinie (2021), Forum Musicum (NFM Wrocław 2022), oraz na Tarnogórskich Wieczorach Muzyki Organowej i Kameralnej (2022).
 
Informacja o naszym albumie „IL VIAGGIO”, który powstał w 2023 roku:
Niniejsza płyta, stanowiąca fonograficzny debiut zespołu, jest zapisem muzycznej podróży meandrującej w czasie i przestrzeni po transalpejskim szlaku wiodącym z północnych Włoch (Ferrara, Wenecja), poprzez kraje niemieckojęzyczne i Francję, aż do Londynu –
w ciągu XVI wieku i w pierwszych latach XVII wieku.
Zapraszamy do przesłuchania albumu TUTAJ.
Album "il viaggio"

AETAS  BAROCA

Oczarowanie bogatą stylistyką muzyki dojrzałego baroku i chęć dzielenia się jej wyrafinowanym pięknem ze współczesną publicznością sprawiło, że w 2014 roku w Hadze powstał zespól Aetas Baroca, z którym występuję na scenach muzycznych w Polsce i na międzynarodowych festiwalach muzyki dawnej.

Agnieszka Gorajska realizuje partie fletu traverso, skrzypiec barokowych – Paweł Miczka, wiolonczeli barokowej – Aleksandra Rybak Żymła.

Jako instrumentaliści pracujemy nad każdym elementem dzieła, podkreślając znaczenie muzyki baroku w jej retorycznym wymiarze. Szczególnie interesuje nas teoria osiemnastowiecznego afektu, muzyczna interpretacja gestów wywodzących się ze świata ruchu i barokowego tańca – mającego ogromny wpływ na kształtowanie się muzyki tamtego czasu. Dbałość o stylistyczną ornamentację i retorykę muzyczną pozwala naszym słuchaczom na krótką podróż do wieku przepychu i kosztowności.

Ze względu na obecność fletu traverso i wiolonczeli barokowej koncentrujemy się na wykonywaniu muzyki włoskiej, niemieckiej i francuskiej późnego baroku. Dzięki Aetas Baroca wnętrza polskich, czeskich, niemieckich i holenderskich katedr i sal zamkowych znów rozbrzmiewają więc utworami Jeana-Philippe’a Rameau, Antonia Caldary, Georga Philippa Telemanna, Claude’a Galbastre, Jana Sebastiana Bacha, Jeana Barriere’a i innych.

Wyjątkowe brzmienie zespołu to efekt naszego głębokiego zainteresowania stylistyką epoki, która przyniosła trzy odmienne, równocześnie kształtujące się prądy: pełne ozdób rokoko, zwiewny i uporządkowany galant oraz zapowiadający romantyzm Sturm und Drang. Jako szczerzy entuzjaści i miłośnicy muzyki dawnej pragniemy przybliżać ją nie tylko koneserom, lecz również tym, dla których muzyka baroku jest czymś zupełnie nowym. Jesteśmy praktykującymi pedagogami i oprócz koncertowania prowadzimy także warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat muzyki dawnej, by ukazać możliwości barwne instrumentów dawnych i zainteresować młodych ludzi tą tajemniczą epoką w historii muzyki.

Paweł Miczka | Skrzypce barokowe

Absolwent Hochschule für Music und Theater w Lipsku w klasie Rolanda Baldiniego. Rozpoczął tam także nauki na kierunku skrzypce barokowe pod okiem Susanne Scholz. W Halle ukończył studia pedagogiczne i rozpoczął pracę w tamtejszej szkole muzycznej. Następnie zaczął studia na największym wydziale muzyki dawnej w Europie – w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze w klasie Enrica Gattiego.

Po uzyskaniu dyplomu w Holandii rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow­skiego w Katowicach. Paweł miał okazję pracować z takimi pedagogami, jak Franz Brüggen, Barthold Kuijken, Christo­phe Coin, Erich Höbarth, Midori Goto, Clive Brown, Ryo Terakado, Kati Debretzeni, Walter Reiter, Bart van Oort czy Frank de Bruine. Paweł współpracuje z zespołami: Aetas Baroca, Cammermusik Potsdam, Musica Poetica, Hof Musici, Neue Pohlnische Capelle, Michaelis Consort, Weimarer Barockorchester czy Orkiestra Historyczna.

Aleksandra Rybak-Żymła | Wiolonczela barokowa

Absolwentka katowickiej Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli Piotra Janosika oraz Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w Hadze w klasie wiolonczeli barokowej Lucii Swarts. Brała udział w projektach: Nederlands Jeugd Orkest, Academia Montis Regalis, Jeune Orchestre de l’Ab­baye, The Fat Lady Opera Groep czy Haendel Academy. W latach 2014–2015 była członkiem Theresia Youth Ba­roque Orchestra działającej we Włoszech. Miała okazję pracować z takimi pedagogami, jak: Alison McGillivray, Christophe Coin, David Simpson, Jaap ter Linden, Balazs Mate czy Hidemi Suzuki. W 2014 roku rozpoczęła współpracę z zespołem Aetas Baroca. Współpracuje także z Orkiestrą Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Od 2016 roku jest wiolonczelistką zespołu instrumentów historycznych przy Filharmonii Lubelskiej.

Scroll Up